zpět na hlavní stránku
Elektrická požární signalizace SCHRACK SECONET

      Provádíme montáž, servis a revize systémů elektrické požární signalizace SCHRACK SECONET. Požární ústředny SCHRACK jsou dodávány ve více jazykových variantách a odpovídají příslušným národním i mezinárodním normám a směrnicím jako např. EN 54, ČSN, DIN, VDE, OENORM, OVE, VDS atd. Pro použití v ČR jsou veškeré komponenty EPS Schrack schváleny Ředitelstvím HZS.


       Komponenty EPS SCHRACK

Ústředna BMZ Integral

    Ústředna BMZ Integral je modulární požární systém, který se podle velikosti skládá z 1 až 16 dílčích ústředen. Každá dílčí ústředna je samostatnou jednotkou s vlastním síťovým napájením a záložními akumulátory. Mimo požárních smyček - skupin a výstupů mohou být k dílčím ústřednám připojeny externí ovládací panely, obslužná pole požární ochrany, externí tiskárny apod. K zajištění bezpečnosti systému EPS jsou všechny komponenty a součásti zdvojeny (plná redundance). Rovněž propojení mezi jednotlivými dílčími ústřednami je tvořeno dvojitým kruhovým vedením. Systém zůstává i při trojnásobné chybě stále plně funkční. Programuje se pomocí servisního notebooku. Ovládací panely jsou dodávány (včetně textů zobrazovaných na displeji) v 16-ti jazykových variantách dle přání zákazníka.

Ústředna BMZ Integral C

    Ústředna BMZ Integral C je kompaktní požární systém pro střední a málé objekty, skládající se z 1 až 16 dílčích ústředen. Každá dílčí ústředna je vybavena 2 kruhovými linkami pro připojení až 128 prvků, 6 reléovými výstupy 230V/3A, ovládacím panelem a protokolovou tiskárnou.
    Ústředna BMZ Integral C může být propojena s ústřednami BMZ Integral do kruhové sítě jako dílčí ústředna. Síťové propojení lze na větší vzdálenosti realizovat pomocí modemů. K ústředně je také možné připojit externí tiskárnu. Programuje se pomocí servisního notebooku. Ovládací panely jsou dodávanány (vč. textů zobrazovaných na displeji) v 16-ti jazykových variantách dle přání zákazníka.

Externí ovládací panel MMI CIP

    Externí ovládací panel MMI CIP lze připojit k požárním ústřednám Integral a Integral C. Obsahuje fóliovou klávesnici, 4-řádkový LC-Displey, klíčový spínač a řídící modul. Na dílčí ústředny BMZ Integral, Integral C lze připojit pomocí společné datové sběrnice až 8 ovládacích panelů (interní, externí). Ovládací panely jsou dodávány (vč. textů zobrazovaných na displeji) v 16-ti jazykových variantách dle přání zákazníka. Délka datové sběrnice je max. 1200m.

Opticko-kouřový hlásič OSD2000


    Opticko-kouřový hlásič OSD 2000 pracuje na základě Tyndallova principu a slouží k rychlé detekci doutnajících požárů s vývinem kouře. Citlivost hlásiče lze softwarově nastavit v rámci normy EN 54 část 7. Hlásič je sériově vybaven integrovaným zkratovým izolátorem, signalizací poruchy a identifikací a signalizací znečištění. Každý hlásič je samostatně odpojitelný, je necitlivý na rušivá elektromagnetická pole. Zpracování signálu kouřového senzoru je digitální, poplach je signalizován pomocí LED diody (možnost připojení paralelního indikátoru). Hlásič odpovídá normě EN 54 část 7.

Teplotní hlásič DMD 2000

    Teplotní hlásič DMD 2000 je vhodný k detekci požáru s rychlým nárůstem teploty nebo tam, kde z důvodu vlivu prostředí není možno použít opticko-kouřový hlásič. Hlásič je sériově vybaven integrovaným zkratovým izolátorem, signalizace poruchy a identifikací a signalizací znečištění. Každý hlásič je samostatně odpojitelný, je necitlivý na rušivá elektromagnetická pole. Zpracování signálu kouřového senzoru je digitální, poplach je signalizován pomocí LED diody (možnost připojení paralelní indikátoru). Hlásič odpovídá normě EN 54 část 5.


zpět na hlavní stránku